Stad maken in tijden van grote transities

Over dit onderzoek

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ liep van januari – eind november 2018. Aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werd gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.

De onderliggende vraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong die een duurzame toekomst voor de stad borgt? Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar een sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?

Gedurende 2018 werkten tien multidisciplinaire teams aan visies voor de vijf testlocaties. Naast architecten en stedenbouwkundigen werkten landschapsarchitecten, mobiliteitsexperts, experts op gebied van circulaire economie, energietransitie, future strategies en smart cities, kunsteraars, schrijvers etc. mee aan deze grote ontdekkingsreis. Deelnemers aan de studie werkten op een ‘level playing field’ samen met alle betrokkenen vanuit gemeenten en gebieden aan visies voor de vijf ‘vensters op de stad’ en aan ideeën voor de stad van de toekomst in het algemeen. Zij werden gevoed door masterclasses, lokale ateliers en plenaire bijeenkomsten, waar over de locaties heen het debat werd gevoerd over de stad van de toekomst.

De resultaten

De resultaten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ zijn op 30 november gepresenteerd. De uitkomsten – scenario’s, eindbeelden en roadmaps die aantonen hoe we er daadwerkelijk kunnen komen – maken de stad van de toekomst voorstelbaar. De vierkante kilometer waar alles bij elkaar komt is daarbij de illustratie van hoe de stad van de toekomst kan indalen op een concrete plek.

Het boek met daarin alle resultaten van de ontwerpstudie, wordt in april 2019 gepresenteerd.

The making of